заплащане

заплащане
същ. - възнаграждение, заплата, доход, хонорар, отплащане, компенсация, обезщетение
същ. - наем, награда
същ. - плащане, надница, отплата
същ. - платеж, изплащане

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • възнаграждение — същ. плата, надница, заплата, хонорар същ. обезщетение, компенсация, награда, заслуженото същ. удовлетворение, възмездие, отплата същ. доход, заплащане, отплащане същ. плащане същ. наем …   Български синонимен речник

  • даром — нар. безплатно, без пари, без нищо, подарък, на вятъра, напразно, залудо, гратис, ба, безвъзмездно, без заплащане …   Български синонимен речник

  • доход — същ. приход, добив, доходност, полза, облага, изгода, придобивка, рента, рентабилност същ. анюитет, годишна рента, лихва същ. възнаграждение, заплата, хонорар, заплащане, отплащане, компенсация, обезщетение същ. припечелени пари …   Български синонимен речник

  • заплата — същ. плата, надница, хонорар, възнаграждение същ. доход, заплащане, отплащане, компенсация, обезщетение същ. приход, припечелени пари същ. доходи, приходи, печалба същ. плащане, отплата същ. наем, награда …   Български синонимен речник

  • изплащане — същ. ликвидиране, изпълнение същ. плащане, платеж, заплащане …   Български синонимен речник

  • компенсация — същ. уравнение, прихващане, замяна същ. обезщетение, възнаграждение, наплащане същ. отплата, разплата, възмездие, удовлетворение същ. заплата, доход, хонорар, заплащане, отплащане …   Български синонимен речник

  • награда — същ. възнаграждение, отличие, премия същ. хонорар, плата същ. отплата, възмездие същ. наем, заплащане, заплата …   Български синонимен речник

  • надница — същ. плата, заплата, възнаграждение същ. заплащане, плащане, отплата …   Български синонимен речник

  • наем — същ. заплащане, възнаграждение, заплата, награда …   Български синонимен речник

  • обезщетение — същ. възнаграждение същ. обезвреждане, поправка, репариране, компенсация, удовлетворение, възмездие същ. заплата, доход, хонорар, заплащане, отплащане …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”